WZCz Federacji Polskich Klubów Rotary D2230

13 listopada w Hotelu Rudnik W Grudziądzu odbyło sie Walne Zgromadzenie Członków Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230.

W trakcie Walnego Zgromadzenia podjeto kilka istotnych uchwal w tym zmiana Statutu Federccji.

dokonano również zmiany budżetu Federacji na rok 1 lipca 2015 - 30 czerwca 2016 oraz udzielono absolutorium członkom Zarządu za rok 02.01.2014 - 30.06. 2015.

Dokonano również rekalkulacji składki za II półrocze kadencji 205 - 2016.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl