Wózki

Rotary Club Wrocław Panorama po kontakcie z Dyrektorem Polish Film Festival Vladkiem Juszkiewiczem z Los Angeles otrzymał amerykańskie wózki dla osób niepełnosprawnych. Klub nasz zakupił dodatkowo trzy wózki elektryczne sterowane dżojstikiem. W trakcie przekazywania części wózków obecni byli rotarianie z zaprzyjaźnionego klubu RC Hamburg Alstertal.
Widząc wzruszenie obdarowywanych Rotarianie z Hamburga postanowili włączyć się do naszej akcji i przy ponownej wizycie w naszym klubie przywieźli kolejnych 12 wózków.
Wózki te przekazaliśmy osobom wskazanym przesz różne instytucje.
W sumie rozdaliśmy 42 wózki wśród których były te otrzymane z Los Angeles, RC Hamburg Alstertal i zakupione ze środków własnych klubu.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl