Wigilia Wielu Narodów - wielu Kultur - 8.12.2018r.

ROTARY CLUB WROCLAW

DISTRICT: 2231   CLUB:28315

 

 

XVIII Wigilia Wielu Narodów

 Spotkanie Wielu Kultur.

Pawłowice Wrocław ul. Widawska 30-34

sobota 8.12.2018, godz. 18:00

 

 

Przesłaniem Wigilii jest wzajemne poznawanie się ludzi różnych kultur i różnych narodów poprzez wspólne świętowanie przy wigilijnym stole, a także wzajemne zrozumienie się i tolerancja.

Społeczeństwo Wrocławia i Dolnego Śląska w swoim rozwoju historycznym zawsze było gościnne dla ludzi z szerokiego świata, tutaj bowiem krzyżowały się szlaki handlowe od niepamiętnych czasów, co sprzyjało wymianie i wzbogacaniu miejscowej kultury oraz bogaciło mieszkańców w ich rozwoju duchowym. Otwartość kulturowa miasta i całego regionu dolnośląskiego doprowadziła do znaczącego dorobku w dziedzinie nauki, literatury i szeroko pojętej kultury.

W naszej Wigilii w 2018 r. weźmie udział wielu gości, w tym m.in. kilkudziesięcioosobowa  grupa młodzieży z całego świata, która przebywa w Polsce w ramach programu rocznej wymiany młodzieżowej Rotary International. Młodzież ta, wspólnie z kolegami i opiekunami z Polski zaprezentuje własny program artystyczny.

Program uroczystości będzie obejmował  między innymi:  

–  prezentację grup uczestniczących w Wigilii Wielu Narodów i Spotkaniu Wielu Kultur,   

–  wspólne śpiewy kolęd wraz z chórem i zespołem muzycznym Wrocławskiego Interactu,

–  przekazanie ognia pokoju przyniesionego przez młodzież Wrocławskiego Rotaractu,

–  występ młodzieży przybyłej z całego świata do Polski, 

–  błogosławieństwo dla uczestników od przedstawicieli różnych wyznań, obecnych na spotkaniu, wspólne dzielenie się chlebem,

–  odczytywanie mądrości narodów , które reprezentuje młodzież rotariańska a wypisanych  na gwiazdach choinkowych, które sama wykonała.

 

Wyrażamy nadzieję, że organizowana przez nas osiemnasta już Wigilia, będzie okazją do spotkania się z Państwem.

 

ZAPROSZENIE

PROGRAM
 

Komitet Organizacyjny:

Jerzy Jagoda, RC Wrocław jagoda86@poczta.fm  tel. 501 343 043

 Maciej Sygit ,RC Wrocław,  m.sygit@sygma.pl  tel. 601 417 093

Paweł Korczyński , RC Wrocław, p.korczynski@rotary,org.pl  tel. 533 851 000

Marta Jagoda , Rotaract  marta.joanna.jagoda@gmail.com  tel. 887 374 303   

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl