Weronika

 

17 letnia uczennica klasy maturalnej Weronika W. zwróciła się do naszego klubu z prośbą o pomoc.

Z przyczyn rodzinnych musiała opuścić dom (mieszkała z mamą i siostrą) i dzięki pomocy szkoły zaangażowaniu wychowawczyni, pedagoga szkolnego pani dyrektor uzyskała miejsce i zamieszkała w internacie. Weronika na swoje utrzymanie dysponuję kwotą 250 zł. z z alimentów przekazywanych przez ojca Weroniki.

Weronika jest bardzo dobrą uczennica, otrzymuje dyplomy za wzorowe zachowanie, wyniki w nauce oraz prace społeczne w szkolnym wolontariacie.

Powyższe potwierdzają wystąpienia do naszego klubu pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. Wraz z tymi wystąpieniami świadczą o tym świadectwa szkolne oraz liczne dyplomy przekazane do klubu.

Członkowie klubu przyznali Weronice stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie .

Kwota ta będzie wypłacana do końca sierpnia, żeby umożliwić Weronice przygotowanie się do egzaminów na wyższą uczelnie.

Weroniko trzymamy za Ciebie kciuki.

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl