Waldemar Kozuschek - Oratorium Marianum UW - 30.05.2019r.

Nasz klubowy kolega dr Daruisz Leweera zaprasza na Konferencję Naulową 

 

Prof. dr hab. med. dr h.c.multi Waldemar Kozuschek

(1930-2009)

badacz, lekarz. historyk medycyny.

PATRONAT HONOROWY

Prof.dr hab. adam Jezierski - Rektor Uniwersytetu Wroclawskiego

prof. dr hab. Marek Ziętek - Rektor Uniwersytetu Medycxnego 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Barbara Bruziewicz -Mikłaszewska - Christa Kozuschek, prof. dr hab. Aleksandra Kubicz, prof. dr hab. Zdzisław Latajka, prof.dr hab. Ludwik Turko

KOMITET NAUKOWY  KONFERENCJI

dr Dariusz Lewera, prof.dr hab. Gerhard Oremek,  dr hab. Krzysztof Wronecki

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl