Sztuka łączy - Kunst verbindet 19-06-2016r.

Drodzy Rotarianki i Rotarianie!
     

   Przed nami kolejna wspaniała wystawa prac artystów należących do środowiska rotariańskiego. Tym razem zaprezentują się w Warszawie w LEX GALLERY. Wcześniej mieliśmy okazję oglądać artystów tej grupy między innymi w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Berlinie i Paryżu. Obecna wystawa uświetni jubileusz RC Warszawa Sobieski, który w tym roku świętuje 10  rocznicę powstania.

  Podczas finisażu wystawy odbędzie się uroczystość nadania

Orderu Polonusa i Orderu Germanusa

osobom działającym na rzecz swoich mniejszości narodowych  i dbających  o pozytywny wizerunek własnego kraju . Wieloletnie doświadczenie pokazuje ,że uroczystości te cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko Rotarian z obu krajów,  a ordery jak również nagrody Germanus i Polonus są wysoko cenione przez środowisko.

  Patronat nad wystawą  

„Sztuka łączy - Kunst verbindet ”

objęli Gubernator Barbara Pawlisz , Gubernator Elekt Krzysztof Kopyciński oraz Dziekan Rady Izby Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Będziemy czuli się zaszczyceni goszcząc Państwa zarówno na wernisażu jak i finisażu wystawy.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia

Magdalena Sitek RC Kielce,

kurator wspomagający wystawy „Sztuka łączy - Kunst verbindet ”

Pobierz zaproszenie na wystawę „Sztuka łączy - Kunst verbindet

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl