Szkolenie Rotary Foundation Grudziądz 2015r.

Barbara Pawlisz DG otwiera seminarium w którym głównymi tematami były;

Bilans otwarcia roku 2015/16; Granty i Celowy Fundusz Dystryktu (DDF – District Designated Found) – Marian Jerzy Korczyński DGN D2231

Zarządzanie Grantami – Mieczysła Maciążek – Przewodniczący Komitetu Zarządzania Grantami (District Stewardship Committee)

 Polio Plus wprowadzenie – Piotr Figurski RC Grudziądz Centrum, Przewodniczący Komitetu Dystryktu ds. Polio

Podkomitet ds. datków Krystyna Żak – Gołęcka, zbieranie datków

Każdy Klub Rotary realizuje chociaż Jeden Grant Globalny – Janusz Lisiecki Przewodniczący DGS D-2230

Grant Globalny – przykłady przygotowań:

Dariusz Sonnenfeld - RC Grudziądz Centrum - prezentacja koncepcji grantu

Prezentacje Klubów z realizacji Grantów Globalnych i warsztaty w podgrupach,

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl