Rotary Wratislawia wręczone.

NIEMIECKO-POLSKA NAGRODA ROTARY WRATISLAWIA.

               W dniu 17.maja br w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza odbyło się  wręczenie nagród Rotary Wratislawia. Nagroda  została wręczona już po raz drugi. Nagroda wręczana jest co 2 lata, jej inicjatorami  i  twórcami są: rotarianin z  Lubeki Karl Wolfgang Eschenburg, zmarły  w roku 2017 honorowy członek Klubu RC Wrocław Richard Pyritz i Past-prezydent RC Wrocław Krzysztof Wronecki. Nagroda w tym roku wynosiła 4.000 Euro i jej fundatorem był Karl Wolfgang Eschenburg rotarianin z Lubeki. O przyznanie nagrody ubiegało się  11 osób i instytucji. Przewodniczącym jury był dr Maciej Łagiewski dyrektor Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, a sekretarzem prof. dr habil. Edward Białek z  Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zasługą było znalezienie wybitnych laureatów. Jury oprócz w/w stanowili : Karl Wolfgang Eschenburg, Nikola Remig, dyrektor” Haus Schlesien” w Konigswinter,  prof. dr.  habil Marek Hałub germanista  z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Jerzy Jagoda i prof. Krzysztof Wronecki z Rotary Club Wrocław. Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w promowaniu dialogu między Polakami i Niemcami. W tym roku  laureatami zostali:

1.Dr Vasco Kretschmann, absolwent historii i politologii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, w czasie studiów w ramach Erasmusa spędził jeden semestr w Polsce i od tej pory  poświęcił się dziejom  niemiecko polskim i zagadnieniom pamięci kulturowej. Dużo podróżował po Polsce, nauczył się języka polskiego. Podczas swoich podróży po Polsce interesował się szczególnie Śląskiem, a przede wszystkim dziejami jego stolicy Wrocławia. Przed dwoma laty obronił pracę doktorską pod tytułem „Wrocław muzealny. Niemiecko-polskie wystawy historyczne 1900-2010”. Nagroda uzyskała prestiżową nagrodę Związku Niemieckich Towarzystw Historycznych. Dzięki swoim badaniom naukowym i pracy organizacyjnej dr Vasco Kretschmann zyskał status budowniczego mostów między Niemcami i Polakami.

2. Szkoła Podstawowa im. św Jadwigi Śląskiej w Kunicach, która zaprezentowała bogaty program współpracy polski-niemieckiej. Nawiązuje ona do tradycji szkoły, sięgającej kilkaset lat wstecz. Prowadzi aktywną wymianę młodzieży ze szkołami niemieckim. A wszystko to jest zasługą dwóch nauczycielek języka niemieckiego: Justyny Zaleskiej i Beaty Bąkowskiej. Laureaci oprócz nagrody pieniężnej  otrzymali również rzeźby Stanisława Wysockiego, najlepszego wrocławskiego rzeźbiarza i członka naszego Rotary Klubu, który też był obecny na uroczystości.  

               Na uroczystość wręczenia nagrody przyjechała liczna delegacja uczniów szkoły z rodzicami i gronem pedagogicznym. Obecna była też pochodząca z Kunic posłanka na Sejm Elżbieta Stępień. Po wręczeniu nagród jedna z uczennic odśpiewała hymn Szkoły poświęcony patronce św. Jadwidze. Na zakończenie zabrał głos obecny na uroczystości  konsul generalny Niemiec we Wrocławiu Hans Jorg Neumann podkreślił, że tego typu inicjatywy dobrze służą porozumieniu między naszymi narodami i wysoko ocenił zasługi ruchu rotariańskiego w tej dziedzinie. Po uroczystości w Ratuszu fundator nagrody Karl Wolfgang Eschenburg zaprosił  laureatów i członków kuratorium nagrody na uroczystą kolację.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl