Rotarianin

 

CO NOWEGO NASZE UWAGI ARCHIWUM
     
 

 

Rotarianin” jest dwumiesięcznikiem poświęconym tematyce społecznej i kulturalnej związanej z Rotary International.

Profil wydawniczy pisma obejmuje życie klubowe oraz osiągnięcia i problemy, jakie towarzyszą działalności klubów Rotary, Rotaract, Interact oraz Inner Wheel.

Czasopismo ma wysoki poziom edytorski i merytoryczny. Ukazuje się od 2004 r., kontynuując świetne tradycje wcześniejszych czasopism rotariańskich wydawanych w Polsce:

 • „Listy Rotariańskie”, wydawane w latach 1991-99 (red. naczelny Alojzy Leszek Gzella),
 • „Herold Rotariański”, wydawany w latach 2000-2002 (red. naczelny Józef Herold),
 • „Świat Rotary”, wydawany w latach 2003-2004 (red. naczelny Wojciech Giczkowski),
 • „Głos Rotary”, wydawany w latach 2005-2006 (red. naczelny Bohdan Kurowski).
 •  "„Rotarianin”, wydawany od 2004 - 2017 (red. naczelny Janusz Klinowski)

 

„Rotarianin” jest oficjalnym regionalnym periodykiem Rotary International na terenie Białorusi, Polski i Ukrainy.

Został przyjęty do światowej grupy licencjonowanych czasopism rotariańskich Rotary World Magazine Press (RWMP).

 

Powstaje we współpracy z wydawanym w USA miesięcznikiem „The Rotarian” – najbardziej prestiżowym i opiniotwórczym czasopismem organizacji pozarządowej na świecie.

Logo Rotary International znajduje się na winiecie „Rotarianina”, a w pracy redakcyjnej wykorzystywane są również teksty przygotowywane przez międzynarodowy zespół „The Rotarian”.

Autorami artykułów, felietonów i wywiadów są nie tylko członkowie poszczególnych klubów, ale również znani polscy publicyści spoza ruchu rotariańskiego.

 

Począwszy od lipca 2009 r. ukazuje się ukraińskie wydanie „Rotarianina” noszące tytuł „Rotariets”.


Redaktorem naczelnym "Rotarianina" jest Rtn. Janusz Klinowski z RC Wrocław Panorama.

Niestety władze Dystryktu przesłały do RI wniosek o  zakończenie współpracy z Wydawnictwem "MAZUR" i od 1 stycznia 2017 roku"ROTARIANIN" przestał wychodzić po kilkunastu latach i kilkukrotnym zdobyciu pierwszego miejsca wśód wtdawnictw Rotary International. Nikt z kierownictwa Dystryktu nie zdobył sie na podziękowanie za wieloletnią społeczną działalność.  Kończy się trzeci kwartal a władze Dystryktu 2231 nie wznowiły wydawania dystryktalnego pisma. Dziękuję naszym czytelnikom - Janusz Klinowski Redaktor naczelny.

 

   

 

ARCHIWUM ROTARIANINA

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl