Rewizyta w Berlinie

7 maja br. 3 osobowa delegacja naszego klubu w składzie: Jan Twardoń, Radosław Cieślak, Edyta Wolyniec, uczestniczyła w spotkaniu przyjaciół Rotarian z klubu RC Berlin-Kurfürstendamm.

Spotkanie to miało charakter uroczysty i wyjątkowy gdyż podpisano na nim Umowę o współpracy pomiędzy Klubami RC Wrocław Panorama i RC Berlin-Kurfürstendamm. Głónym przedmiotem współpracy jest realizacja projektów krajowych i zagranicznych, co do których poczyniono już pierwsze kroki. Pierwszym projektem międzynarodowym realizowanym wspólnie będzie rozbudowa i wyposażenie szkoły Escuela Democratica w Huamachuco (Peru).

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl