Prezydent Jan Twardoń - G R A T U L A C J E !

 

Prof. Jan Twardoń został właśnie wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, co oznacza, że za cztery lata stanie na jego czele. Wrocławskim oddziałem zaczęła kierować dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak.

8 listopada 2016 roku

Prof. Jan Twardoń przyznaje, że objęcie przez niego wiceprezesury Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych to ogromne wyróżnienie – nie tylko dla niego osobiście, ale też dla całej wrocławskiej weterynarii.

– Ostatni raz wrocławianin kierował Towarzystwem w latach 1977-1978. Był to prof. Ryszard Badura, postać wybitna w polskiej nauce. Przyznam, że objęcie ponowne tej funkcji po blisko 40 latach to naprawdę wielkie wyróżnienie – mówi prof. Jan Twardoń, podkreślając, że funkcja wiceprezesa Towarzystwa choć zaszczytna, oznacza przede wszystkim pracę, łącząca się z dużym wysiłkiem organizacyjnym i merytorycznym.

Prof. Jan Twardoń w Towarzystwie prowadzi sekcję fizjologii i patologii przeżuwaczy
Foto. Tomasz Lewandowski

Zadaniem Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie nauk weterynaryjnych, propagowanie prac naukowo-badawczych, inspirowanie procesu kształcenia, oraz specjalizacji wśród lekarzy weterynarii. – Dlatego organizujemy sympozja, kongresy, sesje naukowe. Mamy prężne środowisko weterynaryjne, które chce wymiany najnowszej wiedzy, podnoszenia poziomu wykształcenia, ale też dostępu do warsztatów naukowych – przyznaje prof. Twardoń, który w Towarzystwie prowadzi sekcję fizjologii i patologii przeżuwaczy.

– Towarzystwo, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter naukowy. Skupia zresztą przede wszystkim pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych. Ale płaszczyzna wymiany dorobku naukowego środowiska powinna mieć jak najszerszy zasięg, bo w ten sposób upowszechnia się najnowsze osiągnięcia – tłumaczy profesor, który w Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej prowadzi szkolenia dla lekarzy-praktyków i doskonale zna potrzeby tych, którzy z pacjentami mają do czynienia codziennie.

Towarzystwo nie tylko przybliża problematykę badawczą, ale też prowadzimy konkursy i przyznaje nagrody za działalność naukową. I stawia na młodych – przyznając nagrody za najlepsze prace studenckich kół naukowych.

– A co cztery lata organizujemy kongresy weterynaryjne, najlepsze chyba forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Ja organizowałem taki kongres w 2012 – jako dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – i nie ukrywam, że to był dla mnie swoisty chrzest bojowy. Ponad 1000 uczestników z całej Polski, pracujący podczas kongresu w różnych sekcjach, które obejmowały wszystkie kierunki współczesnej weterynarii… To był ogromny wysiłek, ale jak widać Wrocław został dzięki niemu dostrzeżony – uśmiecha się prof. Twardoń, którego prawą ręką będzie prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak – to ona pokieruje teraz wrocławskim oddziałem Towarzystwa i nie kryje, że zależy jej na zmianie formuły działania.

 

Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak podkreśla, że Towarzystwo chce zintegrować lekarzy weterynarii
Foto. Tomasz Lewandowski

– Chcemy bardziej zintegrować środowisko lekarzy weterynarii, otworzyć się na praktyków. Stąd na przykład pierwszy wykład, otwarty, na który zaprosiliśmy specjalistkę od statystyki. Chcemy dobierać tematy interdyscyplinarne, bo przecież współczesna nauka taka właśnie jest. I mamy sukcesy. Udało nam się zaprosić z wykładem prof. prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, który do Polski przyjechał, by na Służewcu opowiedzieć o najnowszych badania laboratoryjnych wykorzystywanych w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych – prof. Noszczyk-Nowak nie kryje, że w tym wypadku zadziałały osobiste kontakty, ale warto było, bo wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. – Chcemy zmienić drogi dotarcia z informacją. Współpracujemy z naszym Studenckim Kołem Naukowym „Chiron”, które świetnie sobie radzi na Facebooku, ale my też powinniśmy być aktywni. Młodzi lekarze medycyny weterynaryjnej mają strony internetowe swoich lecznic, operują pocztą elektroniczną, poruszają się swobodnie na Facebooku. My mamy już swój fanpage na FB, więc jak widać, działamy – uśmiecha się prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych wydaje „Medycynę Weterynaryjną”, pismo ukazujące się od 1945 roku.

kbk


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zezwala na bezpłatny przedruk artykułów pod warunkiem poinformowania o tym fakcie drogą mailową oraz podania źródła artykułu. W serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu artykułu.

http://www.glos.up.wroc.pl/aktualnosci/45251/nasi_naukowcy_z_prestizowymi_funkcjami.html

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl