Pomoc dla potrzebujących

               

          W odpowiedzi na apel 

Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy

im. św. Brata Alberta

 Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zachodzi konieczność zapewnienia podopiecznym Schroniska dla Mężczyzn dostarczenia niepotrzebnej już a jeszcze dobrej odzieży. 

Dostarczona dotychczas przez nas odzież jest daleko niewystarczająca, potrzeby osób bezdomnych sa wielkie dlatego też nasz apel kierujemy do wszystkich Rotarian z Wrocławia.

Osobą, która z ramienia naszego klubu przejmie każdą ilość zgromadzonej odzieży jes

kol. Jacek Wenzel, który na informacje oczekuje:

 

    601 883 831

 

lub 

     jawen@interia.pl

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl