Pomagamy w budowie

Rotary Club

 Wrocław Centrum

Szanowni Przyjaciele!

          Przyjmijcie serdeczne podziękowania za wspólne zorganizowanie Przekazania Insygniów Władzy we Wrocławskich Klubach Rotary, Rotaractu i Internactu.

          To ważne dla Rodziny Rotariańskiej wydarzenie zostało sprawnie przeprowadzone, uzyskując wspaniała oprawę w murach Zamku Topacz. Jego ukoronowaniem był wspaniały bal do białego rana, pozostawiający niezapomniane wrażenia.

          Jak każe tradycja rotariańskich imprez, podjęta została też próba wypracowania (aukcja, loteria fantowa, sprzedaż rodzinnych wypieków) środków pieniężnych na nasze działania charytatywne. Dzięki hojności Rotarian i gości naszej uroczystości udało się zebrać zupełnie sporą sumkę, która zgodnie z ustaleniami ma zostać podzielona pomiędzy trzy wrocławskie Kluby Rotary.

          Kolejny raz jednogłośną decyzją członków naszego Klubu – RC Wrocław Panorama – postanowiliśmy przypadającą nam kwotę 2. 656, zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć zł.) przekazać na pilotowaną przez Wasz Klub akcję modernizacji i rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu.

          Jesteśmy głęboko przekonani, że środki te trafią na realizację godnego celu oraz zostaną właściwie spożytkowane dla dobra podopiecznych sióstr zakonnych.

                    Z wyrazami szacunku.

Sekretarz

RC Wrocław-Panorama

Januszs Klinowski

 

Prezydent

RC Wrocław-Panorama

Janusz Kopecki

 

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl