Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI

GUBERNATOR

  Łukasz Grochowski
ROTARY NA ŚWIECIE
ROTARY W POLSCE
KLUBY W POLSCE
NASZE KINO
O ROTARY
ROTARIANIN
  • ROTARY CLUB MEETENG ARE HELD EVERY MONDAY AT 7 PM IN HOTEL RADISON BLU (PANORAMA HALL) PURKYNIEGO 10 STREET 50-156 WROCŁAW - WELCOME ALL

  • SPOTYKAMY SIĘ ZAWSZE W PONIEDZIAŁKI O GODZ. 19:00 HOTEL RADISON BLU (SALA PANORAMA) UL. PURKYNIEGO 10, 50-156 WROCŁAW - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Polsko-Niemiecka Nagroda Rotary "WRATISLAVIA"

Drodzy,

W załączeniu przesyłam w imieniu inicjatorów i fundatorów Niemiecko-Polskiej Nagrody Rotary „Wratislavia”  apel o zgłaszanie kandydatów do przyznania

Niemiecko-Polskiej Nagrody Rotary „WRATISLAVIA”

Niemiecko-Polska Nagroda Rotary „Wratislavia” przyznawana jest osobom i instytucjom kultury szczególnie zasłużonym w promowaniu dialogu między Polakami i Niemcami. Przyznawaniem Nagrody zajmuje się Rotary Club Wrocław wspierany rotariańsko przez Komisję Dwustronną Niemcy – Polska.  O przyznanie Nagrody mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Federalnej Niemiec, którzy w roku przyznania Nagrody nie przekroczyli trzydziestego piątego roku życia, a także stowarzyszenia, szkoły, biblioteki, uczelnie, media, muzea, teatry i inne instytucje kultury.

Laureata Nagrody wybiera spośród zgłoszonych kandydatów dziesięcioosobowe polsko-niemieckie Kuratorium. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wyłonienie dwóch laureatów; kwota Nagrody wynosząca 3000 euro dzielona jest wówczas zgodnie z decyzją Kuratorium. Wraz z nagrodą pieniężną wręczana jest również rzeźbia artysty rzeźbiarza Stanisława Wysockiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie  się we wrocławskim Ratuszu.

Poniżej w załączeniu regulamin Niemiecko-Polskiej Nagrody Rotary „WRATISLAVIA”

Facebook