Nagroda dla Prof Jana Twardonia

 • Prof.dr hab. Jan Twardoń

  Prof.dr hab. Jan Twardoń

Za polską edycją encyklopedii Wikipedia:

Jan Twardoń (ur. w 1953 r.) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność fizjologia i patologia gruczołu mlekowego, rozród zwierząt, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziału V - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitetu Nauk Weterynaryjnych oraz Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt.

 

Od wielu lat Jan jest również członkiem naszego klubu.

 

Działalność w Rotary skutecznie łączy z pracą zawodową czego dowodem jest przyznanie podczas IV Kongresu Praktyki Weterynaryjnej Vetforum, który odbywał się w Łodzi w dniach od 5 do 6 kwietnia prestiżowej honorowej nagrody Złotego Chirona dla najlepszego najlepszego popularyzatora praktycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej.

 

To już trzecia statuetka Chirona, którą odznaczeni są pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do tej pory wyróżnienie otrzymali tylko prof. Ryszard Badura i prof. Michał Mazurkiewicz.

 

Janku serdecznie gratulujemy!

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl