Pierwszy w Dystrykcie Grant

 • Jerzy Korczyński

  Jerzy Korczyński

 

Drodzy Rotarianie,

 

Pierwszy grant globalny GG1413412 "Wojtala Scholar" dotyczący stypendium został podpisany przez nasz Dystrykt.

 

Dotyczy on stypendium dla Raymond Wojtala z USA we Wrocławiu

 

 

Tak więc dobrze, ze na naszych stronach jest informacja o stypendiach, a tak dwóch Warszawiaków piekliło się.

 

Udział finansowy naszego Dystryktu jest $0,00 tylko wkład pracy dotychczasowy i przyszły.

 

Podobnie może być w naszymi kandydatami tylko niech kluby włożą trochę wysiłku organizacyjnego.

 

Dziękuję Markowi Seredynowi, Januszkowi Klinowskiemu i Tomasz Michalskiemu, bez Waszego udziału nie moglibyśmy podpisać tego grantu.

 

Pozdrawiam

Jerzy Korczyński

Asystent Regionalnego Koordynatora Rotary Foundation strefy 16, 2012-13

Przewodniczący Komitetu Dystryktu 2230 ds. Rotary Foundation, 2012-13

Przewodniczący Klubowej Komisji ds. Rotary Foundation, 2012-13

Past Prezydent RC Łódź 2004-05

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl