Marek Girek

 • Prezes Zarządu Data Techno Park

  Prezes Zarządu Data Techno Park

Marek Girek – Prezes Zarządu Data Techno Park, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pracownik naukowy. Członek Senatu oraz Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista ds. zarządzania i organizowania procesów medycznych. Organizator konferencji i seminariów eksperckich o zasięgu europejskim i regionalnym z udziałem przedstawicieli organów administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej (doradztwo finansowe, pozyskiwanie funduszy UE, zewnętrzne źródła wsparcia dla ZOZ). Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl