Niemowlęcy zestaw jezdny

Nas kolega Włodek Kustra w efekcie współpracy z Asią Polarczyk naszą była Rotaractorką przekazał w imieniu RC Wrocław Panorama dla Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej działająca przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Głuchołazach   "niemowlęcy zestaw jezdny".

Świetlica otacza swoją opieką wszystkie chętne dzieci z całego miasta. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki dziennej; tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce; możliwość kompensacji traumatycznych doświadczeń; realizacja oddziaływań profilaktycznych; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, organizowanie czasu wolnego, dożywianie dzieci. Staramy sie dać dzieciom nadzieję na " lepsze jutro", szczęście oraz pokazać, że nawet najskrytsze marzenia się spełniają. Świetlica to miejsce, w którym dzieci nie tylko mogą spędzać czas wolny, ale również brać udział w różnego rodzaju zajęciach: socjoterapeutycznych, profilaktycznych, interpersonalnych, ogólnorozwojowych ( plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych).

Nasza współpraca z świttlicą datuje się już od kilku lat.

Aniu i Włodku dziękujemy!

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl