Martyna

Marytyna

 

 

 

 

Dyrekcja szkoły zwróciła się do naszego klubu o pomoc finansową dla 17 letniej Martyny i jej 16 letniego  brata.  Rodzina uczennicy jest niepełna. Matka zmarła w lutym 2012r.  Martyna ma 16 –letniego brata, niepełnosprawnego, którym opiekuje się ojciec. Ojciec wraz z bratem Martyny mieszkają w mieszkaniu komunalnym wujka (53 lata), również osoby niepełnosprawnej: sparaliżowanej i ostatnio po amputacji nogi. Ojciec uczennicy nie pracuje, gdyż stan zdrowia wujka wymaga stałej opieki. Uczennica, podobnie jak jej brat, otrzymuje rentę po matce w kwocie 500 zł./osobę. Rodzina korzysta ponadto z przysługującej im w formie zasiłków pomocy z MOPS – u. 

 

Od śmierci matki Martyna mieszka wraz z dziadkiem i jego drugim wnukiem. O przeprowadzce do dziadka zdecydowały lepsze warunki mieszkaniowe niż u ojca. Dziadek, osoba w podeszłym wieku (86 lat) i z poważnymi problemami zdrowotnymi (cukrzyca, miażdżyca i trudności z poruszaniem się) utrzymuje siebie i wnuki z emerytury   w wysokości ok. 2 200 zł. Na bieżąco reguluje płatności za mieszkanie i zapewnia w miarę możliwości utrzymanie wnukom.

Swoją sytuację finansową określa jednak jako trudną. Od ojca Martyny nie otrzymuje żadnych pieniędzy na utrzymanie córki; ojciec jedynie poczuwa się do finansowania opłat za przejazdy do szkoły, opłat za telefon, symbolicznego kieszonkowego czy niezbędnej odzieży. Bieżącą odzież, używaną otrzymuje Martyna zazwyczaj od znajomej osoby.

 

Martyna jest nieśmiałą, skromną uczennicą. Rzetelnie podchodzi do obowiązków szkolnych. Nie sprawia problemów wychowawczych na terenie szkoły. Nie domaga się szczególnego traktowania. Ze względu na sytuację materialną zarówno jej ojca jak i dziadka brakuje środków na zaspokojenie potrzeb nastolatki takich jak np. nowa odzież,  środki kosmetyczne, wyjścia do kina. Martyna nie korzysta z żadnego programu stypendialnego na terenie szkoły, przewidzianego do realizacji w b. r. szkolnym, gdyż nie spełnia kryteriów regulaminowych.

 

Wobec powyższego prosi o pozytywne dla Martyny rozpatrzenie sprawy i udzielenie możliwego wsparcia.

 

Również Martynie postanowiliśmy przyznać comiesięczne stypendium na okres dziesięciu miesięcy.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl