Janusz Koziński Gubernator Dystryktu 2231 rok 2020 - 2021

Dr JANUSZ KOZIŃSKI

Warszawski Klub Rotariański


Paul Harris Fellow, członek-założyciel Warszawskiego Klubu Rotariańskiego (1989), Skarbnik (1990/91), Sekretarz (1991/92), a następnie Prezydent Warszawskiego Klubu Rotariańskiego (1996/1997). Klubowa Komisja Wymiany Młodzieżowej.
W latach 1990-1996 oficer Dystryktu 2230 odpowiedzialny za program stypendialny Rotary Foundation.
W okresie 1997-1999 Przewodniczący Komitetu Rotary Foundation.
W latach 1999-2013 Przewodniczący Komitetu Rotary Foundation ds. Stypendiów, w latach 2009-2013 Przewodniczący Komitetu Rotary Word Peace Fellowships Dystryktu 2230.
Asystent Gubernatora Dystryktu 2231 w latach 2015-2018 (Mazowsze i Podlasie).
Absolwent, SGH Wydział Handlu Zagranicznego (dawniej SGPiS), doktor nauk ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Stypendysta Fulbright-Hays Program Departamentu Stanu USA (Indiana University School of Business w Bloomington, Indiana).
Po ukończeniu studiów, pracownik naukowy Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Biuro Radcy Handlowego w Kuala Lumpur, Malezja. W latach 1990 - 2017 członek zarządów prywatnych spółek prawa handlowego, zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy.
Obecnie prezes zarządu polsko-duńskiego joint venture (deweloper oraz dystrybutor materiałów budowlanych i wykończeniowych). Od roku na emeryturze.
Żona (od 45 lat), Grażyna - filolog, absolwentka UAM i UW, nauczycielka języka angielskiego i tłumaczka.
Córka, Anna - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytet Warszawski. Partner, radca prawny w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Syn, Łukasz – absolwent Wydziału Prawa UW, radca prawny w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Wnuczek 1–Tymoteusz; wnuczek 2– Mateusz.
Zainteresowania pozazawodowe: praca w ogrodzie, książki (historia, fantasy), rower, tenis, bieganie (zaliczony jeden maraton).
O Rotary: Coraz bardziej wpada w pułapkę rutynowej machiny organizacyjnej, co przejawia się w przeroście administracyjnym i postępującej biurokracji. Odnoszę wrażenie, że 30 lat temu byłem zaproszony do udziału w zupełnie innej organizacji niż ta, w której jestem obecnie. Należy zlikwidować masowość Rotary!
O Dystrykcie: Odzwierciedla tendencje w Rotary, o których jest mowa powyżej. Zauważalny brak rotacji ludzi na poziomie dystryktalnym. Naruszone zostały filary naszego ruchu: uczciwość i zaufanie. I należy to jak najszybciej naprawić.

Komunikaty dostępne po zalogowaniu.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl