Dystryktalne szkolenia Członkowskie, PR i Internetowe.

Członkowie polskich klubów Rotary wzięli udział w seminarium dla  oficerów klubowych odpowiedzialnych za sprawy poświęcone CZŁONKOSTWU, PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ.

Szkolenie odbyło się w Warszawie 24 października 2015roku w Światowym Dniu Polio.

Szkolenie podzielono na trzy grupy, które prowadzili odpowiednio:

 • Członkostwo – Piotr Wygnańczuk – PDG przedstawiciel Dystryktu w Radzie Legislacyjnej, Łukasz Grochowski – Przewodniczący Dystryktalnego komitetu ds. Członkostwa.
 • Public Relations – Małgorzata Grodzka – Przewodnicząca Dystryktalnego Komitetu ds., PR, Prezydent RC Elbląg Centrum, redaktor ds. komitetu www.rotary.org.pl , Nikolay Steblianko – ARPIC Zone 16.
 • Komunikacja Internetowa – Małgorzata Wojas – DICO 2230, Robert Gadzinowski – Prezydent Warszawskiego Klubu Rotariańskiego 2015/2016.
 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl