Dar dla szpitala

Święty cały czas pracuje
W ramach Fabryki św. Mikołaja organizowanej przez Gazetę Wyborcza Wrocław Rotary Klub Wrocław Panorama przekazał kolejny czek oddziałowi chirurgii dziecięcej Szpitala im. Marciniaka.
Dariusz Lewera, prezydent Rotary Klub - Wrocław Panorama wręczył czek na 20 tys. zł ordynatorowi oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu im. Marciniaka. - Przeczytaliśmy w "Gazecie" o akcji Fabryki św. Mikołaja i od razu postanowiliśmy się dołączyć.
Wspieramy wiele inicjatyw, a ta wydaje nam się bardzo szlachetna - mówi Dariusz Lewera.
Klub w miarę możliwości stara się pomagać szpitalowi.
Dzięki czekowi oddział będzie mógł pokryć koszty naprawy gastroskopu.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl