Apel o pomoc dla Meksyku.

 Koleżanki i Koledzy Rotarianie !  
 
W imieniu RC Kielce zwracam się z wnioskiem o wsparcie Akcji pomocy dla Meksyku. My przesłaliśmy pierwsze 2.000 dolarów. Chcemy przy współpracy z lokalnym klubem Rotary rozszerzyć pomoc. Sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że z tego Culiacan jest w Kielcach, na wymianie młodzieżowej dziewczyna Joanna, której rodzina także ucierpiała w powodzi. 
Więcej informacji w załączonym piśmie. 
 
Myślimy, że wpłaty po 500 zł – 1.000 zł nie będą wielkim obciążeniem dla Waszego Klubu. 
 
Z pozdrowieniem
           
      Marcin Krzemiński
Prezydent Klubu Rotary Kielce
 
   POBIERZ APEL I NASZĄ WPŁATĘ
 
 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl