Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI

GUBERNATOR

  Łukasz Grochowski
ROTARY NA ŚWIECIE
ROTARY W POLSCE
KLUBY W POLSCE
NASZE KINO
O ROTARY
ROTARIANIN
  • ROTARY CLUB MEETENG ARE HELD EVERY MONDAY AT 7 PM IN HOTEL RADISON BLU (PANORAMA HALL) PURKYNIEGO 10 STREET 50-156 WROCŁAW - WELCOME ALL

  • SPOTYKAMY SIĘ ZAWSZE W PONIEDZIAŁKI O GODZ. 19:00 HOTEL RADISON BLU (SALA PANORAMA) UL. PURKYNIEGO 10, 50-156 WROCŁAW - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sprawozdanie Prezydenta Klubu 2008 - 2009

 

 SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA KLUBU
 

RC WROCŁAW – PANORAMA


MARKA SEREDYNA

 

ZA KADENCJĘ
1 LIPCA 2008 – 30 CZERWCA 2009I

Stowarzyszenie pod nazwą Klub Rotariański WrocławPanorama, działający na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowieniami Statutu używa zamiennie nazwy Rotary Club Wrocław – Panorama.
Klub został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla podmiotu: ROTARY CLUB WROCŁAW-PANORAMA, WROCŁAW. Dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod pozycją rejestru KRS 0000259377.

II

Klub jest członkiem Rotary International, a siedzibą klubu jest miasto Wrocław. W trakcie roku rotariańskiego 2002/2003 dzięki staraniom Marka Seredyna spotkania klubu zostały przeniesione z pomieszczeń w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu SA mieszczącej się we Wrocławiu (53-015) przy ul. Karkonoskiej 10, do Hotelu Radisson SAS położonego we Wrocławiu (56-156) przy ul Purkyniego 10. Uroczyste otwarcie nowej siedziby nastąpiło w dniu 9 stycznia 2003 roku.

 

III

Klub Rotary Panorama został założony przez kilku członków RC Wrocław Centrum. Organizatorem powołania był śp. Rafał Tabęcki, który wraz z Jerzym Błaszczukiem otrzymali polecenie tworzenia nowego, trzeciego we Wrocławiu klubu Rotariańskiego. Działania ich zostały uwieńczone w dniu 19 października 1999 r., kiedy to w Dużym Studio Polskiego Radia we Wrocławiu odbył się charter do rodziny klubów Rotary International. Pierwszą siedzibą klubu był Hotel Sajgon. W kolejnych latach RC Wrocław Panorama wielokrotnie zmieniało miejsce swoich spotkań. Były to:


1. Restauracja Beebop przy ul. Kuźniczej,
2.Stołówka Alfa – Lawal przy ul. Ostrowskiego,
3.Stołówka Gospodarczego Banku Południowo Zachodniego przy ul. Krasińskiego 27,
4.Stołówka Polskiego Radia we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10,


Facebook